Arkitetområde

hut

Stålglas

Vi erbjuder en manuell tillverkning av färgade och genomskinliga element i stålglas enligt ditt projekt.

panels

Planglas

We know everything about flat glass. We offer built-in elements and interior fittings of any type of safe flat glass.

Wyposażenie wnętrz - szkło fusingowe

Smält glas

Smält glas handformat enligt ditt projekt.

Vi erbjuder möjlighet att tillverka världens största glasrutor på 3200x2250mm.

metal

Metallbearbetning

Vi erbjuder många alternativ för metallytbeläggningar som glans, borstning, koppar, mässing, målning i olika tekniker. Alla element målas för hand och utgör grunden för våra ljuskronor, räcken och glasmonteringar inom- och utomhus.