FE POPW poziom engl 1 rgb
Obróbka szkła - Krosno Design
ENSKILDA PROJEKT SEDAN 2005
- ENSKILDA PROJEKT SEDAN 2005 –

Krosno Design är märke för Investland Sp. z o.o. som erbjuder sina kunder möjlighet att beställa unika projekt av handformat smält glas.
Omfattande erfarenhet och yrkeskunnande som utvecklats under många års verksamhet gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och genomföra även de mest komplexa projekten. Trots vår betydande kunskap och kompetens utvecklas vi ständigt, och ett stort tillämpningsområde av uppdragsprojekt gör det möjligt för oss att ständigt utöka produktsortimentet.
Våra projekt omfattar: fullständig inredning till hotellrum, glasdörrar, glaselement för heminredning och stadsbyggnadskonst och trädgårdsarkitektur, samt hushållsglas och POS-lösningar.

Fusing - Szkło artystyczne - Krosno Design

Brett tillämpningsområde för glas

Glas är ett perfekt element i arrangemang, som är lämpligt att kombinera med många material inom arkitekturområdet. Det funkar väldigt bra med trä, rostfritt stål och mer och mer populär marmor. Endast mänsklig kreativitet begränsar användning av glas.
Vi som företaget har utvecklat en teknisk process under många år till en sådan nivå att vårt glas ger interiörer en unik och attraktiv karaktär. I jämförelse med konkurrenterna kännetecknas glas av tydligt större motstånd mot repor, krossning eller andra mekaniska skador.

Vad sysslar vi med?

Vi tillverkar glaselement för flera polska företag, samt polska hushåll där oberoende av sitt tillämpningsområde ger de alltid en känsla av elegans och lyx till interiörer.
Teknisk utveckling som gjorde det möjligt för oss att skapa glasverk tog många, många år. Men idag tror vi att det var värt det.

Vår EU:s fond
FE POPW poziom engl 1 rgb

Operativt program Östra Polen, prioriterad axel 1 Entreprenörellt östra Polen, åtgärd 1.2 Internationalisering av små och medelstora företag. ”Stöd för internationalisering och export av företaget INVESTLAND Sp. Zoo. ”

INVESTLAND Sp. Zoo.

genomför ett samfinansierat projekt från europeiska fonder

nr POPW.01.02.00-18-0055 / 19 mån. ”Stöd för internationalisering och export av företaget INVESTLAND Sp. Zoo. ”

Mottagarens namn: Investland Sp. Zoo.
Projektmål: Expansion av Investlands produkter på den australiska, svenska och rumänska marknaden
Planerade effekter: Utveckla en etablerad position och öka erkännandet av Investland på den australiska, svenska och rumänska marknaden
Projektvärde: 999 990,00 PLN
Europeiska unionens bidrag: 691 050,00 PLN
Genomförandeperiod: 2020

Projekt samfinansierat av Europeiska unionen från Europeiska regionala utvecklingsfonden under
Av det operativa programmet Östra Polen 2014-2020
prioriterad axel: företagande östra Polen I
Åtgärd: 1.2 Internationalisering av små och medelstora företag

Förfrågan nr 1/2020 om kontraktet för tjänster relaterade till genomförandet av projektet ”Stöd för internationalisering och exportverksamhet för företaget INVESTLAND Sp. Zoo.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2020,

dotyczącego zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

o numerze: POPW.01.02.00-18-0055/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Oferty należy składać do dnia 18.02.2020 r. do godz. 9:00, na adres:

INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korczyna 38-420
Trębacka 11 A
powiat: krośnieński
województwo: podkarpackie

z dopiskiem:

„Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula RODO

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy:

Status: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

FEEL3 Sp. z o.o.
17 Stycznia 52
02-143 Warszawa
NIP: 5272639049

Data wpłynięcia oferty: 14.02.2020 r.
Cena oferty netto: 788 690,00 PLN
Cena oferty brutto: 970 088,70 PLN

Pełna lista podmiotów:

FEEL3 Sp. z o.o., NIP: 5272639049 – liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.